Piątek, 01 Grudzień 2023 r. ,   Natalii, Edmunda, Eligiusza

Wychowanie przedszkolne

   3

Niezbędne formalności przy zapisywaniu dziecka do przedszkola niepublicznego

Przedszkola są znane szeroko już od kilku pokoleń, ale do niedawna funkcjonowały w Polsce jedynie przedszkola państwowe. Obecnie są to również placówki niepubliczne, które cieszą się wśród rodziców rosnącą popularnością.

Przedszkola niepubliczne

Przedszkole niepubliczne najczęściej zapewnia większą liczbę zajęć od placówki publicznej, chociaż można również znaleźć te drugie o najwyższym standardzie prowadzenia. Jednak przedszkola niepubliczne funkcjonują nieco inaczej. Umożliwiają m.in. dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu w razie konieczności, a można korzystać z ich usług także podczas sezonu wakacyjnego.
przedszkole

Przedszkola niepubliczne – ważne terminy i inne aspekty

Placówki publiczne mają niestety narzucony odgórnie harmonogram odnośnie do rekrutacji. Przedszkola niepubliczne niekoniecznie, a nawet jest to dosyć zróżnicowane i ustalane zazwyczaj przez dyrekcję konkretnej jednostkowej placówki. Jednocześnie trzeba pamiętać o terminach i w tym celu warto wejść na stronę wybranego przedszkola niepublicznego w celu poznania harmonogramu albo zasięgnąć takiej informacji bezpośrednio u kadry wychowawców.

Przedszkola niepubliczne bardzo często mają w ofercie możliwość przyjmowania dzieci przez cały rok. Tutaj jednak z reguły może występować niedobór miejsc, ponieważ takie placówki cieszą się najczęściej największym powodzeniem. Innym powodem może być oferta nauki języków obcych, co obecnie jest przez rodziców uznawane za wyznacznik dobrego przedszkola.

przedszkole

Wybrana placówka przedszkolna może być także niedostępna z innych powodów. Jeżeli do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo przyszłego przedszkolaka, to będzie on miał pierwszeństwo podczas akceptacji kandydatury. Aby więc upewnić się o dostępności miejsca w przedszkolu nie należy odkładać tego na ostatnią chwilę, ale przeciwnie, warto zabukować miejsce dla dziecka w wybranym przedszkolu odpowiednio wcześniej, najlepiej na rok przed terminem rozpoczęcia edukacji. Jednocześnie trzeba pamiętać o odpowiedniej dokumentacji, czyli o dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, czy zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców lub rodzica. Na czas musi zostać również uiszczona opłata wpisowa.

Przedszkola integracyjne – o czym warto pamiętać?

Inną formą przedszkoli są przedszkola niepubliczne integracyjne, do których najlepiej zapisywać dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy zaburzeniami neurorozwojowymi. Jest to rodzaj przedszkoli najlepiej zapewniający fachową opiekę dla takich maluchów, często zapewniający również opiekę dzieciom ze spektrum autyzmu. Jest tam dostępne wsparcie psychologa i innych specjalistów.

przedszkole

Formalności przy zapisywaniu dziecka do przedszkola integracyjnego wyglądają podobnie do zapisów do innych placówek przedszkolnych. Tutaj jednak szczególnie trzeba położyć nacisk na wcześniejsze poszukiwanie odpowiedniej placówki, gdyż ilość kandydatów może być znacząca, a szczególnie w przedszkolach o dużej renomie.

W dokumentacji dostarczanej przy naborze do przedszkola integracyjnego nie może zabraknąć zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to nie tylko dokument wymagany, ale i pomocny przy ustalaniu odpowiedniego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, jakim zostanie objęte niepełnosprawne dziecko. Ponadto takie zaświadczenie umożliwia bezpłatny dostęp do logopedy i psychologa, a tajże do konsultacji z innymi specjalistami zajmującymi się danym typem schorzenia.

Reasumując

Najważniejsze jest znalezienie dziecku przedszkola odpowiednio wcześnie, aby nie martwić się brakiem takiego miejsca w chwili bliskości terminu rozpoczęcia jego edukacji przedszkolnej.


Rozwijanie kreatywności dziecka jest kluczowe dla jego rozwoju. Kreatywność pomaga dzieciom rozwijać umiejętności poznawcze, emocjonalne, społeczne i fizyczne. Poprzez kreatywne działania, dzieci mogą rozwijać zdolności takie jak myślenie twórcze, rozwiązywanie problemów,...
Przedszkole pomaga w budowaniu u dziecka umiejętności emocjonalnych i społecznych. Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają okazję uczyć się interakcji społecznych, nawiązywania relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, a także radzenia sobie z emocjami.W przedszkolu dzieci uczą...
Świat zmienia się coraz szybciej, obserwujemy coraz gwałtowniejszy rozwój technologiczny. Nowe technologie wchodzą we wszystkie praktycznie sfery naszego życia. Nie ominęły też przedszkoli. Te nowe technologie i technologiczne możliwości mają znaczący wpływ na edukację przedszkolną,...
Czy warto uczyć dzieci programowania? Odpowiedź brzmi - zdecydowanie tak! Programowanie to umiejętność, która stała się niezbędna w...
Wiek, w którym można rozpocząć naukę podstaw programowania, to temat dyskusyjny. Istnieje wiele różnych opinii na ten temat, ale większość...
Nauka poprzez doświadczenie ma ogromne znaczenie w edukacji przedszkolnej. Dzieci przedszkolne uczą się najlepiej poprzez interakcję i...