Regulamin przedszkola

Drukuj Email
  1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -16:00.
  2. Wychowankami placówki mogą być dzieci od 2.5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.
  3. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola ponoszą rodzice do momentu przekazania dziecka nauczycielce. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola ponoszą rodzice od momentu przyjścia po dziecko.
  4. Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać do godziny 8:00.
  5. Przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe.
  6. Wychowankowie placówki winni być ubezpieczeni za zgodą rodziców w wybranej przez placówkę firmie.
  7. Rok szkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN i organu prowadzącego.
  8. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w placówce wychowania przedszkolnego są dni ustawowo wolne, oraz dni ustalone przez MEN i organ prowadzący.
  9. Odpłatność należy regulować do 10 każdego miesiąca. Nie regulowanie w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych lub może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin1.pdf)Regulamin[ ]1639 kB
Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2018 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.