Opłaty

Drukuj Email

Uwaga!

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dokonać „z dołu”wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Sośniach nr 44 8409 0001 2002 0109 2657 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola, miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem: opłata stała - … zł, wyżywienie - … zł.

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać w sekretariacie bądź u wychowawców grup od dnia 3 każdego miesiąca.

 

 

Kalendarz  organizacji  pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Sośniach

rok szkolny 2016/2017

Przedszkole funkcjonuje  cały rok szkolny, który rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku.

Wyjątek stanowią:

  • przerwy ustalone z ważnych przyczyn np. awaria,
  • dni ustawowo wolne:

- Wszystkich  Świętych – 01.11.2016r (wtorek)

- Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2016r. (piątek)

- Boże Narodzenie - 25 – 26.12.2016r.

- Trzech Króli – 06.01.2017r. (piątek)

- Wielkanoc - 16 – 17.04.2017r.

- Święto Pracy – 01.05.2017r. (poniedziałek)

- Święto Konstytucji 3 maja - 03.05.2017r. (środa)

- Boże Ciało – 15.06.2017r. (czwartek)

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15.08.2017r. (wtorek)

  • wakacyjna przerwa  od  03.07.2017 do 31.07.2017r.

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych przedszkole funkcjonuje bez przerwy, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci może zostać ustalona mniejsza liczba  funkcjonujących wtedy oddziałów.

 

 

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2017 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.